Marketingový a projektový manažment externe

Klasický marketing pre malé a stredné firmy

Kontakt: +421 (0)905 331 611

Najnovšie články z blogu

Prečítajte si, čo je nové
 

Znie to neuveriteľne, ale je to tak. Ešte aj dnes, v dobe internetovej, je veľmi veľa firiem, ktoré majú zastaralé web stránky, nemoderné logo, žiadne vizitky, nevedia, ako vytvoriť katalóg, prípadne si ho robia sami vo Worde (!). Alebo majú perfektné produkty, ale nevedia ich propagovať tak, aby boli pre ich potenciálnych klientov atraktívne....

Firmy, ktoré potrebujú realizovať marketingové aktivity, ale zatiaľ neuvažujú o vytvorení stáleho pracovného miesta, môžu využiť externej marketingovej konzultantky. Takto môžu tieto firmy začať postupne budovať svoje meno, firemný dizajn a realizovať marketingové kroky podľa svojich možností. Aké sú výhody externého marketingu?

Obsah je alfou omegou každej web stránky. Ak si nemáte čo prečítať, idete preč. Aktuálne a hodnotné informácie, zaujímavá ponuka, dobré fotografie produktov, možnosť interaktívnej komunikácie...to sú len niektoré atribúty modernej web stránky.

Objednávka služieb