Tvorba obsahu

Aký obsah tvorím?

Texty v slovenčine

 • texty na web stránky,
 • blogy na rôzne témy,
 • e-booky na rôzne témy - od textu po grafický výstup,
 • popisy produktov,
 • články do časopisov,
 • texty do katalógov, letákov a iných tlačovín,
 • kontrola a úprava slovenských textov,
 • príspevky na sociálne siete.

Grafika

 • príspevky na sociálne siete - text + grafika, na pokračovanie, na vybranú tému,
 • firemný dizajn - logo, dizajn manuál,
 • malé tlačoviny - letáky, pozvánky, vizitky,
 • kompletný manažment tvorby katalógov, prospektov - návrh štruktrúy, dizajnu, napísanie textov, kontrola, 
 • zabezpečenie kvalitnej tlače.

Cena za tvorbu obsahu:

Tvorba textov: 25,- € / A4 

Iné - podľa rozsahu - cenová ponuka na vyžiadanie.

Ceny sú konečné, nie som platca DPH.