Blog

Ostatné dva roky dali zabrať všetkým, celému svetu a zasiahli všetky oblasti života. Nijako to neobišlo ani firmy. Nastali radikálne zmeny v spôsobe komunikácie, vyvolané zatvorením a ich prerušovanou prevádzkou obchodov na začiatku pandémie, zároveň zmenou správania sa zákazníkov a realizácia väčšiny nákupov v online prostredí.

Znie to neuveriteľne, ale je to tak. Ešte aj dnes, v dobe internetovej, je veľmi veľa firiem, ktoré majú zastaralé web stránky, nemoderné logo, žiadne vizitky, nevedia, ako vytvoriť katalóg, prípadne si ho robia sami vo Worde (!). Alebo majú perfektné produkty, ale nevedia ich propagovať tak, aby boli pre ich potenciálnych klientov atraktívne....

Firmy, ktoré potrebujú realizovať marketingové aktivity, ale zatiaľ neuvažujú o vytvorení stáleho pracovného miesta, môžu využiť externej marketingovej konzultantky. Takto môžu tieto firmy začať postupne budovať svoje meno, firemný dizajn a realizovať marketingové kroky podľa svojich možností. Aké sú výhody externého marketingu?

Obsah je alfou omegou každej web stránky. Ak si nemáte čo prečítať, idete preč. Aktuálne a hodnotné informácie, zaujímavá ponuka, dobré fotografie produktov, možnosť interaktívnej komunikácie...to sú len niektoré atribúty modernej web stránky.

Firmy, ktorá nemajú samostatného človeka na marketing, sa často snažia robiť nejaké marketingové aktivity. Je to samozrejme dobre, ale niekedy týmto aktivitám chýba súvislosť alebo jednoduchý plán.

Nie je nič jednoduchšie, ako prísť k novému potenciálnemu klientovi, rozdať vizitky a predniesť pätnásťminútový monológ o tom, aká som úžasná, čo VŠETKO robím a aké úspechy som dosiahla. Potom si sadnúť a čakať, že ma náš spolusediaci začne obdivovať.

Stalo sa vám, že ste sa usilovali zrealizovať nejaké aktivity a zistili ste, že ak ste sám, tak to ide pomaly? Alebo ste mali dobré nápady, ale keď ste ich prezentovali spolupracovníkom, tak ste dozvedeli, ako "sa to nedá"? Nikto vám nepovedal, že toto je výborný nápad, poďme do toho. Tak ste na určitý čas upustili od svojich nápadov...

Poznáte to, keď niečo chcete dosiahnuť, snažíte sa, robíte nejaké úkony, ale stále nedochádza k žiadanej zmene? Zamysleli ste sa nad tým, prečo sa tak deje? Uvedomujete si, kde je problém?

Minulý článok hovoril o tom, že Vaša web stránka by mala byť Vaša najlepšia obchodná zástukyňa. Reprezentuje Vašu firmu a predáva Vaše výrobky a služby. Väčšina firiem však potrebuje aj odborného poradcu, ktorý nepredáva, ale informuje. Odborný poradca vysvetľuje a niekedy odľahčenou formou objasní aj zložitejšiu tému.

amysleli ste sa niekedy nad tým, na čo vlastne slúži Vaša web stránka? Viete o tom, že internet je už viac ako 10 rokov ďalšou dimenziou, na ktorej funguje nový spôsob predaja, prezentácia výrobkov a komunikácia? Tí, ktorí stále váhate, či a akú web stránku mať, čítajte ďalej.

O mne

a čo robím

Ing. Alexandra Hanusová

project manager

"Teší ma, keď môžem pre klienta vytvoriť komplexnú komunikáciu tak,  aby jej ľudia rozumeli"