7 VÝHOD, PREČO SI ZVOLIŤ EXTERNÝ MARKETING

21.01.2019

Firmy, ktoré potrebujú realizovať marketingové aktivity, ale zatiaľ neuvažujú o vytvorení stáleho pracovného miesta, môžu využiť externej marketingovej konzultantky. Takto môžu tieto firmy začať postupne budovať svoje meno, firemný dizajn a realizovať marketingové kroky podľa svojich možností. Aké sú výhody externého marketingu?

EXTERNÁ MARKETINGOVÁ KONZULTANTKA:

1. Je nad vecou. Vidí vašu firmu takmer ako váš potenciálny zákazník a vidí, čo je potrebné zmeniť alebo zlepšiť.

2. Je profesionálka. Výsledky dohodnutých služieb alebo materiálov budú dodané na profesionálnej úrovni. Kontroluje všetky podklady, texty, fotografie, informácie a zabezpečí, aby boli materiály spracované na 100%.

3. Je skúsená. To, čo sa vám zdá ťažké a neviete odpovedať na otázky dodávateľov služieb v oblasti marketingu, vie ľahko vyriešiť.

4. Komunikujete iba s ňou. Nemusíte komunikovať s ďalšími dodávateľmi služieb, ako programátori, grafici, tlačiari. Vy dostanete komplexné informácie.

5. Je diskrétna a spoľahlivá. Nerozpráva sa o tom, na čom ste sa dohodli, s vašimi kolegami alebo zamestnancami (ak ste sa nedohodli inak, napríklad na internom prieskume mienky:-).

6. Je k vám otvorená. Hovorí, čo si myslí a navrhne vám len také riešenia, ktoré považuje za správne.

7. Platíte len za jej služby, nie odvody alebo iné náklady.