AKÉ MARKETINGOVÉ TRENDY BUDÚ PREVLÁDAŤ V ROKU 2022?

17.01.2022

Ostatné dva roky dali zabrať všetkým, celému svetu a zasiahli všetky oblasti života. Nijako to neobišlo ani firmy. Nastali radikálne zmeny v spôsobe komunikácie, vyvolané zatvorením a ich prerušovanou prevádzkou obchodov na začiatku pandémie, zároveň zmenou správania sa zákazníkov a realizácia väčšiny nákupov v online prostredí.

To samozrejme vyvolalo potrebu zlepšiť formy online predaja a celkovej komunikácie s potrenciálnymi klientmi. Už nestačí bannerová reklama na spravodajskom portáli, nestačia billbordy a klasická televízna reklama. Život sa presunul do online priestoru a aj tu sa formy marketingu menia a vyvíjajú. Zhrňme si niekoľko vybraných foriem komunikácie v online prostredí, ktoré by mali firmy a značky využiť v roku 2022.

Obsahový (content) marketing 

Nič nové pod slnkom, ale teraz ešte dôležitješí. Čo to vlastne je - obsahový marketing? Je to marketingová komunikácia zameraná na kvalitný a originálny obsah na internete. Na to, aby značka dokázala takýto obsah tvoriť, musí mať predovšetkým jasno vo svojich cieľoch. Čo chce, aby ľudia pochopili, vnímali a sledovali, stali sa fanúšikmi značky a nakoniec kupujúcimi. To znamená, že značka alebo firma musí jasne komunikovať svoje hodnoty, svoju jedinečnosť (odlíšenie sa od konkurencie) a v lepšom prípade dať niečo navyše.

Obsah, teda všetky texty, články, popisy, obrázky a posolstvá musia mať v prvom rade jasný základ v odbornosti, ktorú značka reprezentuje. Čitateľ musí byť presvedčený, že dostáva kvalitné informácie. Obsah, ktorý publikujete, by mal mať istú hodnotu, ktorá závisí od vášho produktu alebo služby, ktorú poskytujete, teda obsah by mal mať informatívny, náučný alebo aj zábavný charakter. Tým môže firma budovať svoju reputáciu po odbornej stránke, zároveň vzdelávať návštevníkov web stránok a sociálnych sietí a tak si budovať dôveru. Výskumy ukazujú, že až 47% kupujúcich si najprv chce prečítať až 5 blogových článkov na webstránke firmy, kým sa rozhodne tovar kúpiť. K obsahu neoddeliteľne patrí SEO optimalizácia - must have marketingu vždy a stále.

Pravidelnosť príspevkov

Dôležité je publikovať obsah pravidelne, ktorý by mal byť vždy nový a nespoliehať sa len na SEO články na webe. Na dobrý obsah sa však treba pripraviť, urobiť si analýzu a následne jasnú obsahovú stratégiu. Na to potrebujete identifikovať, akú pridanú hodnotu chcete ľuďom prinášať, kto je vaša cieľová skupina, zvoliť si témy podľa analýzy kľúčových slov (čo ľudia vyhľadávajú vo vašom segmente) a potom už "len" písať a tvoriť videá:-) Na to vám dobre poslúžia agentúry, ktoré majú skúsenosti s content marketingom, a hlavne nástroje, ktoré vy nemusíte všetky do bodky ovládať.

Inbound marketing

Staronový pojem, ale dôležitý. Ide ruka v ruke s obsahom. Inbound marketing je forma marketingu, pri ktorej sa využívajú postupy na pritiahntuie potenciálnych zákazníkov ku značke jej pridanou hodnotou. Teda tak, že ľudí priťahuje obsahom, ktorý ich zaujíma a zohľadňuje to, čo chcú. Tým sa líši od tradičného marketingu (outbound marketing), ktorý šíri svoje posolstvo a znalosť značky cez masmédiá čo najširšiemu publiku, jednosmerne a ukazuje aj to, čo publikum často nechce alebo ho nezaujíma.

Využitie inbound marketingu predpokladá, že máte dobre definované publikum, ktorému viete potom zdieľať vhodný obsah. Výhodou inbound marketingu je, že si vyžaduje nižšie náklady, ako klasický marketing a dlhodobé budovanie značky. Nevýhodou je, že to trvá dlhšie, kým si značka vybuduje cestu k zákazníkom.

Trvalý obsah aj na sociálnych sieťach

Sociálne siete sú dôležité, avšak netreba to preháňať a byť všade. Súčasne treba obsah prispôsobiť tej-ktorej platforme a nedávať identické príspevky na všetky siete. Každú sociálnu sieť využívajú iné skupiny ľudí, preto je vhodné príspevky tomuto publiku podať tak, aby ich akceptovalo. Cez sociálne siete môžete zdieľať vaše články, videá či iné formy obsahu a tak "lákať" záujemcov, ktorí by mali pristáť na vašom webe. A tu ich "chytiť" a vyžiadať si kontaktný e-mail, ktorý bude vo vašej databáze. Trvalý obsah je aj obsah na wašich web stránkach, najmä blogové články.

Zber a budovanie kontaktov

Od dobrého článku a obsahu na webe alebo na sociánych sieťach, ktorý zaujme čitateľa, je už len krôčik k ďalšiemu stupňu dôvery a tým je prihlásenie sa na odber newsletterov. Viem, poviete si, toľko mi chodí e-mailov... Ale toto je stále najlepšia cesta, ako mať záujemcov (rozumej potenciálnych kupujúcich) "doma v stajni" a budovať si s nimi vzťah, reagovať na ich osobné preferencie a "vychovávať" si zákazníkov. Sociálne siete, či sa vám to páči alebo nie, môžu hocikedy "vypnúť" a vaša skupina s niekoľkými ticískami členov, bude... preč. Na nikoho nemáte mail ani telefónne číslo a stratili ste databázu, ktorú ste mohli mať u seba, keby ste používali napríklad nejaký leadmagnet a funnely.

Video obsah

Priznajme si, človek je tvor lenivý a niekedy si radšej pustí videjko, ako by sa mal prečítať dlhý článok. Podľa výskumov až 43% zákazníkov chce video obsah, a to aj od značiek, ktoré už video obsah ponúkajú. Preto je tvorba obsahových videí dobrou formou, ako zaujať potenciálnych zákazníkov. Ak však nemáte úplne jasno v tom, aký obsah komunikvať, spýtajte sa vašich čitateľov. Možno budete prekvapení, čo všetko ich zaujíma:-) Pozor, videá majú byť krátke.

Optimalizácia pre hlasové vyhľadávanie

Vyzerá to tak, že postupne nebudeme ani ťukať do vyhľadávača to, čo potrebujeme nájsť, ale jednoducho sa "spýtame" mobilu. Podľa výskumov do roku 2023 sa očakáva, že až 55 % domácností v USA a EÚ bude používať vyhľadávanie hlasovými príkazmi. To však znamená, že svoj obsah je potrebné istým spôsobom formulovať. Ako to robiť, na to sú dva prekvapivo jednoduché spôsoby.

Prvým spôsobom je úprava zoznamu kľúčových slov pre ľudí využívajúcich hlasové vyhľadávanie, a to tak, aby boli vo forme otázky alebo odovzdávania odkazu, nie len vo forme jednotlivých slov samotných. Napríklad, ak predávate detské oblečenie slovenskej výroby, použijete formuláciu "kde si môžem kúpiť slovenské destké oblečenie" namiesto "detské oblečenie zo Slovenska". Chápete ten rozdiel? Kľúčové slová naformulujete tak, ako by ste sa to spýtali niekoho v telefóne.

Druhým spôsobom, ako optimalizovať obsah pre hlasové vyhľadávanie, je tzv. konverzačná forma. Čiže texty by mali mať konverzačný tón, akoby odpovedali na otázku, ktorú čitateľ položí. Tu je na mieste spomenúť na slohové úlohy zo základnej školy a použiť formu priamej reči. Napríklad máte športový obchod a píšete blog o výbave na bežkovanie. Ako nadpis použiteje otázku "Ako si vybrať výbavu na bežky? A pokračujete "odpoveďou": "Výbava na bežkovanie je veľmi dôležitá, preto si treba najprv ujasniť, či ste začiatočník alebo pokročilý bežkár". Takýmto spôsobom písania textov máte väčšiu pravdepodobnosť, že sa ocitnete na vyšších priečkach hlasového vyhľadávania.

Živé vysielanie, online podujatia, webináre

Opäť sme v oblasti video obsahu, ktorý je stále na vzostupe. Stále častejšie sa budú organizovať online podujatia cez existujúce platformy ako Facebook a YouTube, ktoré poskytujú jednoduché technické riešenia. Tieto online živé podujatia môžete využiť na vzdelávanie, predstavenie noviniek alebo zaujímavých tém vo vašom segmente. Dobrým ťahákom pre hostí webinárov môže byť zaujímavý hosť, odborník, ktorý podporí vašu tému a tým si získate ďalších nových potenciálnych klientov. Malou nevýhodou webinárov je to, že sa konajú v presne určenom čase a len niekedy sú k dispozícii aj po vysielaní. To je však práve cesta na budovanie si lojálnych sledovateľov, ktorí si ten čas vyhradia a budú vás sledovať.

Natívna reklama

Čo to je? Ani toto nie je to nový pojem, teraz však začína byť táto forma marketingu stále zaujímavejšia. Natívna reklama totiž nevytŕča svojou formou z bežného obsahu na webe, naopak, zapadá do prostredia a pôsobí prirodzene formátom, obsahom a vizuálne splýva s platformou, na ktorej je umiestnená. Totiž časom vznikla akási bannerová slepota a ľudia bannery ignorujú. Natívna reklama tak pôsobí dôveryhodnejšie. Natívna reklama môže mať formu PR článku, videa, sponzorovaného príspevku na sociálnych sieťach, alebo platenej reklamy vo vyhľadávaní (PPC) (zapadá do prostredia vyhľadávača).

Empatia a zodpovednosť

Všetky vyššie spomenuté trendy sú dôležité pre každú značku, záleží na type a cieľovej skupine, ktoré aktivity sa zvolia v rámci marketingového mixu. Agentúra vám navrhne a urobí rôzne technické riešenie, aké si budete želať. Určite aj niečo navyše, čo možno nebudete ani potrebovať:-) Rozhodne sa však oplatí investovať do kvalitného riešenia.

Spomenula by som ešte jednu vec, ktorá výrazne odlišuje dobré značky od tých druhých. A tým je spoločenská zodpovednosť a empatia - ľudia si všímajú, čo firma robí aj mimo biznisu, a cítia, či to robia úprimne. Hľadajú poctivosť a pridanú hodnotu. Ak firma robí aktivity, ktoré sú prospešné pre spoločnosť, komunitu alebo sa hlási k určitým vyšším hodnotám, je to cítiť. Nedá sa to hrať alebo len hlásať, že to robí. Navyše, a to je ešte dôležitejšie, je dôležitá zodpovednosť a empatia voči zamestnancom a všetkým spolupracujúcim partnerom. Drsné spôsoby a absencia ľudskosti sa už nenosí. Trendom je férový prístup, pozitívna komunikácia a hľadanie cesty, ako rozvíjať potenciál ľudí, aby sa cítili ako partneri, kde je ich vzťah win - win.


Zdroje: https://visibility.sk, https://digitalpartner.sk, https://www.tovarapredaj.sk, Peter Weidinger, https://www.mail-komplet.cz