Copywriting - písanie textov

Písanie je moja srdcovka

COPYWRITING

SLUŽBA poskytuje:

 • Písanie článkov do odborných aj livestylových časopisov
 • Tvorba textov do katalógov, letákov
 • Písanie listov (mailov) pre obchodných partnerov, klientov
 • Tvorba textov pre online médiá
 • Popisy produktov
 • Tvorba textov na web stránky

E-MAILING / NEWSLETTER - na vyžiadanie

SLUŽBA poskytuje:

 • Úvodná konzultácia
 • Vyhľadanie kontaktov podľa cieľovej skupiny (do 500 adries)
 • Zaslanie zoznamu adries klientovi na odsúhlasenie
 • Naplnenie databázy v mailingovom systéme
 • Grafické a textové spracovanie - návrh mailingu s použitím prvkov CTA
 • Test mail - zaslanie skúšobného mailu klientovi, korektúry
 • Časový harmonogram zasielania mailingov
 • Zaslanie 8 mailingov na adresy v databáze (2 týždenne / za 4 týždne)
 • Reporty - vyhodnotenie a výstup vo forme pdf o úspešnosti mailingov

E-BOOK

SLUŽBA poskytuje:

 • Úvodná konzultácia
 • Napísanie hlavných bodov obsahu
 • Napísanie celého textu podľa zadanej témy
 • Zaslanie klientovi na priebežné korektúry
 • Grafické spracovanie e-booku s obrázkami
 • Zaslanie e-booku klientovi vo forme pdf
 • Rozsah e-booku je od 15 - 30 strán vrátane úvodnej titulky a poslednej strany