Copywriting - písanie textov

Copywriting

 • tvorba CONTENTU - obsahu a textov na web stránky,
 • písanie BLOG článkov na rôzne témy,
 • spracovanie E-BOOKov na rôzne témy - od textu po grafický výstup,
 • MAILING - pravidelné spracovanie mailových textov,
 • popisy produktov,
 • písanie článkov do odborných aj livestylových časopisov,
 • tvorba textov do katalógov, letákov,
 • tvorba textov mailov pre obchodných partnerov, klientov,
 • tvorba textov pre online médiá.

E-mailing / tvorba a zasielanie newsletterov

 • úvodná konzultácia,
 • vyhľadanie kontaktov podľa cieľovej skupiny (do 500 adries),
 • zaslanie zoznamu adries klientovi na odsúhlasenie,
 • naplnenie databázy v mailingovom systéme,
 • grafické a textové spracovanie - návrh mailingu s použitím prvkov CTA,
 • test mail - zaslanie skúšobného mailu klientovi, korektúry,
 • časový harmonogram zasielania mailingov,
 • zasielanie mailiov / newsletterov na adresy v databáze, frekvencia podľa dohody,
 • reporty - vyhodnotenie a výstup vo forme pdf o úspešnosti mailingov.

Písanie e-bookov

 • úvodná konzultácia,
 • napísanie celého textu podľa zadanej témy a podkladov, 
 • zaslanie klientovi na priebežné korektúry,
 • grafické spracovanie e-booku s obrázkami,
 • zaslanie e-booku klientovi vo forme pdf.
 • rozsah e-booku je od 15 - 30 strán vrátane úvodnej titulky a poslednej strany.

Sociálne médiá

 • Facebook - tvorba a plánovanie príspevkov a reklám