Corporate design

Tvorba grafiky

 • grafické spracovanie tlačovín - produktových katalógov, letákov, billboardov,  darčekových poukážok, etikiet, vizitiek a iných
 • grafické spracovanie e-bookov
 • návrh loga a kompletného firemného dizajnu


Logo, vizitky, letáky a iné

Pomôžem vám vytvoriť profesionálny grafický dizajn vašej firmy. Získate tak výhodu jednotného a ľahko identifikovateľného vizuálneho konceptu, ktorý vás odlíši od konkurencie a zákazníkov ľahšie naviguje smerom k vám. 

Pripravíme pre vás:

 • logo
 • vizitky
 • letáky
 • katalógy
 • cenníky
 • imidžové materiály
 • informačné tabule
 • billbordy
 • inzerciu
 • web-bannery
 • iné grafické materiály.

ODLÍŠENIE A IDENTIFIKÁCIA FIRMY

Ľudia už od praveku používajú symboly na označenie pojmov. Každý vidiaci človek sa orientuje zrakom a podľa jasných symbolov vie rýchlo nájsť to, čo potrebuje. Rovnako je to aj s označením firiem. Každá sa chce odlíšiť a potrebuje primerané označenie, ktoré jasne definuje jej existenciu.

TVORBA LOGA

Tvorba loga a firemného grafického dizajnu je umelecká, kreatívna a technická práca, ktorá môže trvať aj niekoľko desiatok hodín. Podľa toho k nemu pristupujeme. Zodpovedne a profesionálne. Záleží nám na každom detaile. Navrhneme niekoľko variant loga, z ktorých si klient vyberie a potom sa robia úpravy. Po výbere a dokončení loga nasleduje spracovanie logo manuálu. 

PROFESIONÁLNY FIREMNÝ DIZAJN KOMPLEXNE

Pre každú firmu je efektívne, ak si vytvára svoj dizajn systematicky. Ak má logo, je dobré pokračovať v tvorbe dizajnu podľa možnosti s tým istým spracovateľom, pretože ten už pri tvorbe loga vie, akým smerom sa má dizajn danej firmy uberať. Vždy vie využiť už spracované grafické podklady pri tvorbe ďalších prvkov. Komplexný dizajn tvoria prvky ako web stránka, všetky grafické online výstupy, logo, vizitky, katalógy, letáky, polep áut, exteriérové tabule a iné prvky. Váš firemný dizajn sú grafické podklady, ktoré dostanete v elektronickej forme v tlačovej kvalite a môžete ich ihneď používať.

FIREMNÝ DIZAJN VS. FIREMNÁ IDENTITA

Firemný dizajn (corporate design) je súčasťou firemnej identity (corporate identity), ktorú tvorí filozofia, poslanie, názov, komunikácia vo vnútri a navonok, kultúra, správanie a stratégia firmy a jej celkový imidž.