Marketing strategy

Marketingový plán v jednoduchých krokoch

PROFESIONÁLNY MARKETING PRE FIRMY

Máte firmu a nemáte pracovníka na marketing? Externý marketingový manažment môže byť pre Vás užitočný. Zistím, čo potrebujete, navrhnem a spoločne s mojimi spolupracovníkmi zrealizujeme marketingové aktivity a projekty profesionálne a na mieru.

SLUŽBY PROFESIONÁLNEHO EXTERNÉHO MARKETINGU:

 • Návrh marketingovej stratégie
 • Návrh rozpočtu 
 • Realizácia marketingových aktivít 
 • Tvorba a aktualizácia web stránok, práca v redakčnom systéme, tvorba obsahu
 • Tvorba a dodržiavanie corporate designu na všetkých úrovniach komunikácie
 • Komunikácia s médiami
 • Komunikácia s dodávateľmi a ich výber - tlač, grafik, programátor, výroba reklamy
 • Tvorba katalógov produktov a iných propagačných materiálov
 • Realizácia mailingu, newsletterov
 • Zabezpečovanie účasti firmy na výstavách a veľtrhoch
 • Organizácia eventov, konferencií a seminárov