Marketing strategy

Marketingový plán v jednoduchých krokoch

PROFESIONÁLNY MARKETING PRE FIRMY

Máte firmu a nemáte pracovníka na marketing? Externý marketingový manažment môže byť pre Vás to správne riešenie. Zistím, čo potrebujete, navrhnem a spoločne s mojimi spolupracovníkmi zrealizujeme marketingové aktivity a projekty profesionálne a na mieru.

SLUŽBY PROFESIONÁLNEHO EXTERNÉHO MARKETINGU:

  • Návrh marketingovej stratégie
  • Návrh marketingového rozpočtu
  • Realizácia marketingových aktivít 
  • Tvorba a aktualizácia web stránok, práca v redakčnom systéme, tvorba obsahu
  • Tvorba a dodržiavanie corporate designu na všetkých úrovniach komunikácie
  • Komunikácia s médiami
  • Komunikácia s dodávateľmi a ich výber - tlač, grafika, výroba reklamy
  • Tvorba produktových katalógov a iných propagačných materiálov
  • Realizácia mailingu, newsletterov
  • Organizácia eventov a seminárov