O mne

Alexandra Hanusová

"Vytvorím systém tam, kde žiadny nie je"

Organizujem a koordinujem jednotlivé časti marketingových aktivít tak, aby všetko išlo hladko a nikto nebol pod tlakom. Do svojej práce dávam všetok um a cit, aby vzťah s klientom bol vžy win-win.

Mojou činnosťou je riadenie projektov 

Robí mi radosť, keď veci fungujú, ľudia spolupracujú a robia svoju prácu "pre vec". Ľudí, s ktorými spolupracujem, vždy motivujem, povzbudzujem a dávam im najavo, že sú dôležití. Jednám s nimi s úctou a dávam srdce do mojej práce tak, aby každý vedel, že si ho vážim. Rovnako pristupujem ku klientom, spolupracovníkom a aj k dodávateľom služieb. Nikdy nevyžadujem od ľudí služby nad rámec dohody, resp. za jednu cenu niečo navyše. Zažila som to na vlastnej koži, aké to je, ak vás tlačia do niečoho, s čím nesúhlasíte. Vzťah s klientom má byť vždy obojstranne prospešný a výhodný. Len vtedy môžu byť výsledky výborné.

Aké projekty robím? 

Venujem sa hlavne marketingovým projektom a najradšej mám komplexné a nadčasové riešenia. Napríklad kompletný firemný dizaj od loga, cez vizitky až po katalógy a iné materiály, výstupy pre sociálne médiá a podobne. Alebo tvorím web stránky, ktoré sú prepojené so sociálnymi sieťami a s celou komunikáciou fimy tak, aby všetko tvorilo harmonický a funkčný celok. 

To, čo sa možno teraz zdá zbytočné, navrhujeme s pohľadom do budúcnosti. Za jedným menším zadaním vidím často možnosti komplexného prístupu a riešenia, ktoré možno klient nevidí. Riadim sa zásadou, že to, čo teraz klient investuje napríklad do kvalitnej web stránky alebo kvalitného firemného dizajnu, to investuje do seba, do svojej firmy. Stavia pevné základy komunikácie a to mu bude slúžiť niekoľko rokov.

Rada robím aj malé projekty a vážim si každú zákazku, malú či väčšiu, ku každej pristupujem rovnako zodpovedne a doťahujem veci do konca. Klienti niekedy potrebujú vyriešiť len jednu vec a neskôr zistíme, že môžeme pokračovať ďalej a postupne vytvárať aj iné užitočné veci.

Pri projektoch vždy vopred premýšľam a plánujem

Vždy plánujem jednotlivé časti projektov, aby kadžý, kto je do toho zainteresovaný, vedel, čo má robiť a kedy. Svojich spolupracovníkov riadim s citom tak, aby dokázali zo seba vydolovať aj to, o čom ani sami nevedeli, že dokážu:-) Snažím sa im dávať čo nejpresnejšie zadania a spoločne konzultujeme, čo a ako urobíme. 

Klienti sa stávajú partnermi

Klienti sa stávajú partnermi v dialógu a v hľadaní spoločnej cesty, ako riešiť ich potreby. Na rozdiel od dnes už takmer prekonaných šablónovitých korporátnych spôsobov používam  normálny ľudský jazyk a prístup, ktorý každý pochopí, aj keď vie o marketingu málo. Viem sa vcítiť do kože šéfov, majiteľov firiem, ktorí cítia, že potrebujú niečo robiť, ale možno celkom nevedia čo a ako. Preto sa ich pýtam a jednoduchou formou im vysvetľujem, čo sa dá urobiť, ako sa to dá urobiť a prečo je to dôležité. Výsledkom sú potom marketingové projekty, návrh aktivít a krokov v propagácii výrobkov a služieb, tvorba web stránok na kľúč, tvorba firemného dizajnu, písanie textov, sociálne siete, online marketing.

Robiť to "na kolene" sa neoplatí 

Každý klient, ktorý myslí na budúcnosť, potrebuje iný prístup a mojou úlohou je zistiť, čo klient potrebuje, navrhnúť riešenie a zrealizovať ho. Koordinujem všetky čiastkové činnosti tak, aby klient dostával len hotové výstupy a aby bol maximálne odbremenený od zdĺhavého dorozumievania sa s programátormi, grafikmi alebo s médiami.

Teším sa na spoluprácu s pohodovými klientmi, ktorí vedia, čo chcú a radi investujú do kvalitných riešení.


Teším sa na spoluprácu.


Ing. Alexandra Hanusová

Vzdelanie a kurzy:

Online Biznis - stratégia online podnikania a tvorba digitálnych produktov

Vedomé podnikanie

The Open University Bratislava - Professional Certificate in Management 

The Open University Bratislava - Accounting for Managers

The Open University Bratislava - Managing Customer and Client Relations

The Open University Bratislava - The Effective Manager

The Open University - Corporate Identity

Marcuri International - Pokročilé prezentačné techniky

Marcuri International - Profesionálny predaj

STU Bratislava, Stavebná fakulta