O mne

Kto som?

Alexandra Hanusová

"Vytvorím systém tam, kde žiadny nie je"

ORGANIZUJEM A KOORDINUJEM JEDNOTLIVÉ ČASTI MARKETINGOVÝCH PROJEKTOV TAK, ABY VŠETKO IŠLO HLADKO A NIKTO NEBOL POD TLAKOM. DO SVOJEJ PRÁCE DÁVAM SRDCE, ABY VZŤAH S KLIENTOM BOL VŽDY WIN - WIN.

Marketing & project manager


Mojou činnosťou je riadenie projektov 

Robí mi radosť, keď veci fungujú, ľudia spolupracujú a robia svoju prácu "pre vec". Ľudí, s ktorými spolupracujem, vždy motivujem, povzbudzujem a dávam im najavo, že sú dôležití. Jednám s nimi s úctou a dávam srdce do mojej práce tak, aby každý vedel, že si ho vážim. Rovnako pristupujem ku klientom, spolupracovníkom a aj k dodávateľom služieb. Nikdy nevyžadujem od ľudí služby nad rámec dohody, resp. za jednu cenu niečo navyše. Zažila som to na vlastnej koži, aké to je, ak vás tlačia do niečoho, s čím nesúhlasíte. Vzťah s klientom má byť vždy obojstranne "výhodný" - win win. Len vtedy môžu byť výsledky výborné.

Aké projekty robím? 

Venujem sa hlavne marketingovým projektom a najradšej mám komplexné a nadčasové riešenia. To, čo sa možno teraz zdá zbytočné, navrhujeme s pohľadom do budúcnosti. Za jedným menším zadaním vidím často možnosti komplexného prístupu a riešenia, ktoré možno klient nevidí. Riadim sa zásadou, že to, čo teraz klient investuje napríklad do kvalitnej web stránky alebo kvalitného firemného dizajnu, to investuje do seba, do svojej firmy. Stavia pevné základy komunikácie a to mu bude slúžiť niekoľko rokov.

Samozrejme, nebránim sa ani malým projektom, ktoré klienti potrebujú. Vážim si každú zákazku, malú či väčšiu, ku každej pristupujem rovnako zodpovedne a doťahujem veci do konca. Klienti niekedy potrebujú vyriešiť jednu vec a neskôr sa rozhodnú pokračovať a vtedy nadviažeme na našu predošlú spoluprácu.

Pri projektoch vždy vopred premýšľam a plánujem, ako majú nasledovať jednotlivé časti, 

aby kadžý, kto je do toho zainteresovaný, vedel, čo má robiť a kedy. Svojich spolupracovníkov riadim s citom tak, aby dokázali zo seba vydolovať aj to, o čom ani sami nevedeli, že dokážu:-) Snažím sa im dávať čo nejpresnejšie zadania a spoločne konzultujeme, čo a ako urobíme.

Klienti sa stávajú partnermi

v dialógu a v hľadaní spoločnej cesty, ako riešiť ich potreby. Na rozdiel od dnes už takmer prekonaných šablónovitých korporátnych spôsobov používam taký ten normálny ľudský jazyk a prístup, ktorý každý pochopí, aj keď vie o marketingu málo. Viem sa vcítiť do kože šéfov, majiteľov firiem, ktorí cítia, že potrebujú niečo robiť, ale možno celkom nevedia čo a ako. Preto sa ich pýtam a jednoduchou formou im vysvetľujem, čo sa dá urobiť, ako sa to dá urobiť a prečo je to dôležité. Výsledkom sú potom marketingové projekty, návrh aktivít a krokov v propagácii výrobkov a služieb, tvorba web stránok na kľúč, tvorba firemného dizajnu, písanie textov, sociálne siete, online marketing.

Robiť to "na kolene" sa neoplatí 

Každý klient, ktorý myslí na budúcnosť, potrebuje iný prístup a mojou úlohou je zistiť, čo klient potrebuje, navrhnúť riešenie a zrealizovať ho. Koordinujem všetky čiastkové činnosti tak, aby ste Vy, ako klient, dostávali len hotové výstupy a aby ste boli maximálne odbremenený od zdĺhavého dorozumievania sa s programátormi, grafikmi alebo s médiami.

Teším sa na spoluprácu s pohodovými, osvietenými a dobrými klientmi, ktorí vedia, čo chcú a radi investujú do kvalitných riešení.


Teším sa na spoluprácu.


Alexandra HanusováKto som

Ing. Alexandra Hanusová

project manager

”Vytvorím systém tam, kde žiadny nie je”