Blog

Nie je žiadnou novinkou, že originálny obsah webu je dnes najdôležitješím artiklom, ktorý skutočne odlišuje jednotlivé firmy a ich ponuku. Pútavé, zrozumiteľne a prehľadne napísané texty sú najväčším lákadlom pre vyhľadávače a tým aj pre ľudí. Ešte stále je veľa firiem, ktoré tento dôležitý aspekt internetu nestihli dobre zvládnuť, alebo možno...

O mne

a čo robím

Ing. Alexandra Hanusová

project manager

"Teší ma, keď môžem pre klienta vytvoriť komplexnú komunikáciu tak,  aby jej ľudia rozumeli"