Sociálne médiá

Komunikujte efektívne 

Facebook, WhatsApp, Instagram...

Moderný marketing sa dnes už nezaobíde bez využívania sociálnych sietí. Práve tu nájdete  množstvo záujemcov o vaše výrobky či služby, z ktorých sa neskôr môžu stať vaši zákazníci. Tisíce ľudí hľadá denne produkty a zaujíma sa o témy, ktoré sú vám blízke.

Práca s Facebookom:

  • vytvorenie firemného profilu,
  • tvorba grafických návrhov a textov na príspevky,
  • plánovanie zverejňovania príspevkov,
  • vytváranie reklám a ich plánovanie,
  • report.

Facebook je prepojený s Instagramom a WhatsApp-om, takže vaše proudkty alebo služby sa dajú jednoducho propagovať a priamo predávať ticíckam záujemcov rýchlo a efektívne pri vynaložení minimálnych nákladov (v porovnaní s klasickými médiami).